Логіко-сенсорний екстраверт

Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, ESTJ)

Професійна сфера

Управлінці (практики, технарі, hard-менеджери) - сенсорика + логіка

Група з чотирьох соціотипів, найбільш ефективна в матеріально-виробничій сфері. У формулі управлінського соціотипу обов'язково містяться розвинені функції сенсорики і логіки. Представники цих типів оцінюють все з точки зору практичного результату, не люблять «фантазій» і «порожнього базікання». Манера їх спілкування на близькій дистанції, як правило, досить груба («я людина пряма!»), без натяків – якщо тільки партнер не «змусить себе поважати». Їх перша проблема – невміння розібратися з власними почуттями, що особливо важко переносять жінки цих типів. Не вміючи висловити свої почуття адекватно і погано розуміючи почуття інших людей, вони часто бувають в спілкуванні прямолінійними, невиправдано різкими або підозрілими. Друга проблема – звичка до «випробуваних шляхів»: вони дуже не люблять освоювати «непотрібні» знання, тобто ідеї, ще не доведені до простого в застосуванні «посібника користувача». Тому нерідко трапляється парадокс: у школі «практик» може бути серед відстаючих (навіщо йому всі ці абстрактні формули?), тоді як у подальшому житті – більш успішним, ніж шкільні «розумники». Насправді проблема в тому, що вітчизняна школа, орієнтована на механічне засвоєння абстрактних знань, просто не здатна оцінити успішність практичних навичок «практика».

Легкі Управлінці - сенсорика + логіка + динаміка

Легкі управлінці – Штірліц і Габен – набагато менш стресостійкі і гірше себе почувають в командно-ієрархічних системах.

Умови праці

1. Екстраверсія

Більш сприятливі
 • Робота у великому колективі, управління командою
 • Де важливіші висока швидкість, широта і кількість
 • Де потрібна активність і ініціативність
Менш сприятливі
 • Робота у вузькому колективі, самостійне виконання
 • Де важливіші концентрація на деталях, глибина і якість
 • Де потрібне ретельне виконання доручень

2. Сенсорика

Більш сприятливі
 • Робота, пов'язана з матеріальними цінностями і ресурсами
 • Де важливіші здобутий досвід і опора на практичні навички
 • Ручна робота, рукоділля, майстрування, побут і господарство
Менш сприятливі
 • Робота, пов'язана з ідейними/духовними цінностями і ресурсами
 • Де важливіші вміння освоювати нове і опора на теоретичні знання
 • Робота "головою", пов'язана з обробкою інформації, пізнаванням

3. Логіка

Більш сприятливі
 • Робота з технікою, наукова сфера, бізнес, право
 • Робота, де вимагаються системний підхід, об'єктивні і неупереджені рішення
 • Де важливі розсудливість, об'єктивна оцінка закономірностей, фактів, доказів
Менш сприятливі
 • Робота з людьми, мистецтво, творчість, реклама
 • Робота, де цінується індивідуальний підхід, спосіб подачі, унікальність, оригінальність
 • Де важливі вміння враховувати почуття, емоції, особисті переконання, симпатії і антипатії

4. Раціональність

Більш сприятливі
 • Нормований графік, планомірне поступлення нових завдань
 • Командна робота, послідовність, наявність домовленостей, взаємної відповідальності
 • Почерговість виконання завдань
Менш сприятливі
 • Вільний графік, ситуативне поступлення нових завдань
 • Свобода дій, гнучкість, можливість імпровізації, нестандартний підхід, ситуативна співпраця
 • Одномоментне виконання кількох завдань

Професії

Рекомендовані

 • Менеджери, які діють в основному економічними методами
 • Інженери і технологи
 • Ділова документація
 • Архітектура, креслення, технічне проектування, режисура
 • Рукоділля, майстрування, ремонт і будівельні роботи
 • Викладання, де вимагається хороше наочне пояснення і ілюстрування складного матеріалу
 • Пошук і впровадження в практику нових технологій і наукових розробок
 • Фінансова аналітика, інвестиційний бізнес
 • Адміністратори, які вміють організовувати чітку роботу і підтримувати дисципліну
 • Армія, правоохоронні органи. Спортивні змагання, пов’язані з єдиноборством, азартом
 • Управління в екстремальних умовах, наприклад, у далекому поході, виконання плану в кінці кварталу і т.д.

Не рекомендовані

 • Історики, археологи, науковці, що досліджують розвиток подій у часі
 • Музейні працівники, реставратори, екскурсоводи
 • Робота з клієнтами, де важливе вміння увійти в довіру
 • Педагоги, які вміють налагодити атмосферу
 • Вчені-теоретики гуманітарного спрямування