Етико-сенсорний інтроверт

Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, ISFJ)
Загальна інформація
Позначення та синоніми соціотипу в різних джерелах: Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ), Драйзер (за А.Аугустінавічюте), Хранитель (за В.Гуленком), Мораліст (за І.Каганцем), ISFJ (в постюнгіанських типологіях), Охоронець традицій (в системі Кейрсі)
Ознаки базису Юнга: Екстраверсія, Інтуїція, Логіка, Ірраціональність
Додаткові ознаки Рейніна: Статика, Розсудливість, Суб’єктивізм, Безтурботність, Поступливість, Демократизм, Тактика, Конструктивізм, Позитивізм, Квестимність, Процес
Соціонічна квадра (група за світоглядом): Гамма (Реформатори)
Соціонічний клуб (установка на рід діяльності): Соціали (Soft-менеджери)
Соціонічний темперамент (букет): Врівноважено-стабільні
Рекомендації

Список всіх розділів
1. ЕСІ - загальний психологічний портрет (І.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//"Наука і суспільство", 1990, NNo 1-5)
2. ЕСІ - загальний психологічний портрет (Гуленко В.В., Молодців А.В. - Введення в соціоніку)
3. ЕСІ - загальний психологічний портрет (Мегедь В.В., Овчаров А.О.)
4. ЕСІ - загальний психологічний портрет (Ігор Каганець. Психологічні аспекти в менеджменті: Типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика. Київ - Тернопіль. Видавництво “Мандрівець” - “Port-Royal”, 1997)
5. ЕСІ - опис по функціях (Гуленко В.В., Молодців А.В. - Введення в соціоніку)
6. ЕСІ - опис по функціях (Панченко А.Л. "Алгоритм розвиваючого валеологічного рефреймінгу", Алтай, 1992)
7. ЕСІ - опис підтипів (Гуленко В.В., Тищенко В.П. Юнг в школі. Соціоніка - міжвіковій педагогіці)
8. Як відрізнити від інших соціотипів (Порівняльне типування для ЕСІ)
9. Профорієнтація для ЕСІ
10. Інтертипні відносини для ЕСІ